Cross-border education, culture and entrepreneurship

Tytuł projektu : Cross-border education, culture and entrepreneurship
numer projektu: 2018-1-PL01-ESC11-061286
Kraje partnerskie: Hiszpania, Włochy, Turcja, Gruzja
Liczba miejsc dla wolontariuszy: 5
Okres realizacji: 31.05.2019 – 30.12.2020
Kwota dofinansowania: 38 178,40 EUR
Organizacja partnerska: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z/s w Woli