Courage and set an example!

Tytuł projektu: Courage and set an example!
Numer projektu: 2019-3-PL01-ESC11-077549
Kraje partnerskie: Grecja, Portugalia, Cypr, Włochy, Turcja
Liczba miejsc dla wolontariuszy: 18
Okres realizacji: 17/02/2020 -16/06/2021
kwota dofinansowania:  118 566,00 EUR