Challenge Yourself in Rybnik

Tytuł projektu : Challenge Yourself in Rybnik
Numer projektu: 2019-2-PL01-ESC11-066265
Kraje partnerskie : Hiszpania, Gruzja, Turcja
Liczba miejsc dla wolontariuszy : 3
Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.10.2020
Kwota dofinansowania: 25 859,00 EUR
Organizacje partnerskie: Industrialne Centrum Kultury i Młodzieżowy Dom Kultury w Rybniku