Cross-border education – a step to a career

Tytuł projektu : Cross-border education – a step to a career
numer projektu : 2018-2-PL01-KA125-051406
Kraje partnerskie: Hiszpania,  Turcja
Liczba miejsc dla wolontariuszy: 2

Okres realizacji: 13/08/2018 – 12/08/2019
Kwota dofinansowania: 14 946,60 EUR
Organizacja współpracująca: Powiatowy Zespół Nr 4 Szkol Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu.