Brand Yourself

Tytuł projektu: Brand Yourself
numer projektu  2019-2-PL01-KA105-066004
Kraje partnerskie: Hiszpania,Włochy, Estonia, Turcja, Czechy
Liczba uczestników: 34
Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.12.2019
Cel projektu: wzmocnienie kompetencji przedsiębiorczych młodzi ludzi, podniesienie poziomu krytycznego myślenia względem przekazu medialnego, promocja wartości europejskich, poszanowanie dla innych kultur
kwota dofinansowania:  19 142,00 EUR