Na tej stronie publikować będziemy przydatne porady, zarówno dla przedsiębiorców jak i osób bezrobotnych oraz pracujących dotyczące różnych dotacji. Zatem czy wiesz, że…

  • Możesz otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności z Powiatowego Urzędu Pracy lub Unii Europejskiej, a dodatkowo uzyskać środki na pokrycie bieżących wydatków jak ZUS, czynsz, paliwo do samochodu, a nawet zapłacić rachunek za telefon
  • Zatrudniając pracownika możesz otrzymać dotację na wyposażenie jego miejsca pracy
  • Urząd Pracy może zrefundować pracownikowi część składek ZUS lub wynagrodzenia
  • Możesz rozpocząć lub wznowić karierę zawodową od stażu finansowanego ze środków unijnych
  • Rejestrując się w PUP otrzymasz specjalny profil pomocy
  • Kobiety powracające na rynek pracy po urodzeniu dziecka mają szczególne możliwości
  • Możesz wyjechać zagranicę na wolontariat z gwarancją zakwaterowania, wyżywienia i wynagrodzenia w formie kieszonkowego
  • Będąc uczestnikiem niektórych projektów unijnych będziesz mieć zapewnione ubezpieczenie społeczne
  • Możesz otrzymać dotację na szkolenia, egzaminy, studia podyplomowe

Szerzej o dotacjach z PUP piszemy także tutaj: o ofercie dotacji z pup w przystępnych słowach

Zadzwoń i zapytaj nas o inne możliwości!