Public Relations

W naszej ofercie znajdują się:

  • Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna
   Komunikacja zewnętrzna ma za zadanie utrzymać przepływ informacji pomiędzy organizacją a jej otoczeniem – klientami, dostawcami, społecznością, administracją i konkurencją.

   Komunikacja wewnątrz organizacji zaś jest skutecznym narzędziem zarządzania. Wpływa bowiem na zwiększenie identyfikowania się z firmą przez pracowników, a wtedy są oni bardziej zaangażowani w pracę, co przynosi korzyści dla obu stron.

   Zobacz pełną ofertę.


  • Marketing polityczny
   Skuteczna kampania wyborcza to klucz do sukcesu dla każdego kandydata bez względu na rodzaj wyborów w jakich bierze się udział. Zapewniamy usługi, które gwarantują sukces wszystkim politykom oraz kandydatom na polityków. Od szczebla samorządowego, aż po wybory parlamentarne.
   Zobacz pełną ofertę.


  • PR samorządowy i marketing terytorialny
   Dobre relacje z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami to klucz do sukcesu każdej gminy. Więcej potencjalnych inwestorów oraz mieszkańców to większe wpływy do kasy samorządu, a tym samym większe możliwości działania.  Oferujemy usługi, które pozwolą zbudować dobre relacje z wszystkimi interesariuszami.
   Zobacz pełną ofertę.


  • Zarządzenie w kryzysach
   Crisis Management dotyczy zarówno opanowania i wyjścia z sytuacji kryzysowej, jak i przygotowania się na ewentualność jej zaistnienia.Oferujemy usługi pozwalające na niwelację skutków sytuacji kryzysowych jak i działania związane z zapobieganiem kryzysom.
   Zobacz pełną ofertę.


  • Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
   Celem CSR jest zbudowanie zaufania wobec przedsiębiorstwa. Zarówno wśród klientów, ale też dostawców, firm współpracujących jak i samych pracowników. Pozwala to na zbudowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz zwiększenia zaufania wobec niej.
   Zobacz pełną ofertę.


  • PR marki i produktu
   Marka może, a nawet powinna być wielką wartością każdej firmy. Jej rozpoznawalność przekłada się na większe zaufanie i przywiązanie klientów, a tym samym podnosi sprzedaż i tym samym zwiększa zysk firmy. Oferujemy usługi, które pozwolą na zbudowanie wizerunku marki i zwiększenie rozpoznawalności produktów.
   Zobacz pełną ofertę.


  • Szkolenia
   Oferujemy także szkolenia z wszystkich wyżej wymienionych zakresów. W naszej ofercie znajdą się także inne zakresy szkoleń. Chętnie także zorganizujemy szkolenie dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. Naszą zaletą jest to, że możemy równocześnie pozyskać dotację na przeprowadzenie szkolenia.
   Zobacz pełną ofertę.


Wszystkich zainteresowanym skorzystaniem z usług z zakresu public relations zapraszamy do kontaktu ze specjalistką ds. obsługi klienta Beatą Pękałą pod adresem e-mail beata.bieniek@frsp.eu.