Pozyskiwanie dotacji

Nasza specjalizacja to  pozyskiwanie dotacji i pożyczek na bardzo szeroki zakres przedsięwzięć:

  • rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • rozwój działalności gospodarczej
  • wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
  • refundację składek ZUS dla pracowników
  • refundację części wynagrodzenia pracowników
  • inwestycje pro-ekologiczne w przedsiębiorstwach
  • zakup narzędzi, maszyn, wyposażenia przedsiębiorstw
  • szkolenia
  • inne miękkie i twarde

Aktualne konkursy dla przedsiębiorców: kliknij tutaj

Pożyczki dla przedsiębiorców: kliknij tutaj

Dotacje dla uczelni: kliknij tutaj

Dotacje dla organizacji pozarządowych 1 i 2

Osoby, przedsiębiorstwa lub organizacje pozarządowe zainteresowane pozyskaniem dotacji  prosimy o kontakt pod adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu lub numerami telefonu 32 209 59 60 lub 516 788 590.