Doświadczenie

Z naszego doradztwa korzystali:

 • Orlen Transport Płock S.A.
 • Manpower Grupa dla FIAT Auto Poland
 • Avon Cosmetics sp. z o.o.
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
 • GALEN Rehabilitacja sp. z o.o.
 • Grupa Kapitałowa Bać-Pol S.A.
 • Exbis Eksperci Biznesmenom
 • PositivePro Sp. z o.o.
 • DLS – Detektiver, Livvakter, Juridik  Sp. z o.o. Oddział w Polsce
 • Curtis Health Caps Sp. z o.o.
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
 • Fundacja Pozytywnej Edukacji
 • Centrum im. Adama Smitha

Przykładowa listę sporządzonych przez nas wniosków o dofinansowanie w ramach nowej perspektywy unijnej 2014-2020:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER):

 • 1.2.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (woj. śląskie)
 • 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym „Studiujesz? Praktykuj!”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL):

 •  7.1.3 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (staże)
 • 8.1.3 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego (utworzenie żłobka)
 • 11.1.4 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego (zajęcia pozalekcyjne dla zespołu szkół)
 • 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy
  – kształcenie zawodowe osób dorosłych (szkolenia dla osób pracujących) – 3 wnioski

Program Erasmus+:

 • Wymiana młodzieżowa „A- Team”, budżet projektu: 13 310,00 EUR
 • Szkolenie w Armenii pt. „Keys to employability – soft skills development for empowering young people”, budżet projektu: 21 170,00 EUR
 • Projekt EVS „Eco-Young-Iclusion”,  budżet projektu: 20 286,00 EUR
 • Projekt EVS pt. „Volunteer for european football cup 2016”, budżet projektu: 5 215,00 EUR
 • Projekt EVS pt. „Active citizenship through creative learning methods”, budżet projektu: 8 592,00 EUR
 • Projekt EVS pt. „Eco-action at the Aegean Sea Islands”, budżet całkowity projektu to 24 988,00 EUR

Innego rodzaju wnioski  o dofinansowanie:

 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  (FIO)
 • Aktywność Społeczna Osób Starszych (ASOS)

Programy grantowe:

 • Fundacja BZ WBK – Tu mieszkam, tu zmieniam
 • Fundacja BGK – Na dobry początek

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dotacje dla pracodawców z PUP:

 • Katowice
 • Mikołów
 • Tychy
 • Pszczyna
 • Oświęcim
 • Mińsk Mazowiecki
 • Warszawa
 • Wrocław

Pożyczki na rozwój przedsiębiorczości złożone do:

 • Fundusz Górnośląski w Katowicach
 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.

Powyższa lista zawiera jedynie część z przygotowanych przez FRSP wniosków. Właściwa lista jest znacznie szersza i ciągle ulega poszerzeniu. Łącznie w Fundacji wnioski sporządza 7 osób. Każda z nich zajmuje się innymi rodzajami wniosków ze względu na swoją specjalizację. Świadczymy zarówno doradztwo przy pisaniu wniosków o dotacje, zarządzania projektami i ich rozliczania, a także doradztwo prawne.