Dla samorządów

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego prócz pozyskiwania dotacji oferuje także inne specjalistyczne usługi dla samorządów. Są to:

  1. Pozyskiwanie inwestorów do gmin
    Inwestycje przedsiębiorstw w gminach wiążą się z bardzo dużymi korzyściami, zarówno finansowymi jak i społecznymi. Dzięki zwiększonym dochodom gminy mogą przeznaczyć środki wpływające do gminnej kasy na realizację zadań własnych i zleconych. Inwestycje to także nowe miejsca pracy, co przekłada się na spadek bezrobocia, a w szerokim ujęciu podniesienie jakości życia mieszkańców.   Więcej informacji i pełna oferta dostępne są tutaj.

  2. Tworzenie strategii rozwoju
    Strategia Rozwoju jest podstawowym i najważniejszym dokumentem dla każdej jednostki samorządu terytorialnego, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, w przestrzeni lokalnej. Pełni kluczową rolę w systemie zarządzania polityką rozwoju, jako generalny plan postępowania władz samorządowych, które w oparciu o nią powinny budować własne plany strategiczne. Jest także niezbędna w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych.  Więcej informacji i pełna oferta dostępne są tutaj.

  3. Tworzenie strategii promocji i PR
    W obecnej rzeczywistości rywalizacja gmin i miast o  pozyskanie nowych źródeł dochodu staje się coraz bardziej intensywna. Same jednostki samorządu terytorialnego  coraz mocniej zaś zmierzają w kierunku, kiedy przestają skupiać się jedynie na realizacji zadań własnych, ale zaczynają ze sobą konkurować niemal jak przedsiębiorstwa. Tworzenie strategii promocji i PR dla samorządów ma na celu uzyskanie przewagi nad konkurencją poprzez wypracowanie  unikalnych rozwiązań, zwiększenie rozpoznawalności, poprawę wizerunku, a także wzmocnienie marki  gminy lub miasta.  Pozwala to objąć danej jednostce pozycję lidera i zyskać przewagę nad konkurencją, co przekłada się na  wymierne korzyści.   Więcej informacji i pełna oferta dostępne są tutaj.