Dla pracodawców i przedsiębiorców

Oferta FRSP dla pracodawców i przedsiębiorców:

Pozyskiwanie dotacji na:

 • rozwój działalności gospodarczej (inwestycje)
 • tworzenie nowych miejsc pracy
 • refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
 • refundację kosztów składki ZUS dla pracowników
 • refundację części wynagrodzeń dla pracowników
 • inwestycje proekologiczne (OZE, energooszczędność)
 • w ofercie także pożyczki na bieżące wydatki obrotowe i inwestycyjne

 

Usługi związane z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności:

 • najkorzystniejsze oferty usług bankowych
 • obsługa księgowa i kadrowa
 • usługi informatyczne
 • promocja i public relations

Kontakt: marcin.germanek@frsp.eu