Healthy environment, healthy human

Tytuł projektu: Healthy environment, healthy humanNumer projektu : 2018-1-PL01-KA125-050109Kraje partnerskie: Portugalia, Grecja, HiszpaniaLiczba miejsc dla wolontariuszy: 10Okres realizacji: 01/08/2018 – 31/07/2020Kwota dofinansowania:  70 052,00 EUR