Cross-border education, culture and entrepreneurship

Tytuł projektu : Cross-border education, culture and entrepreneurshipnumer projektu: 2018-1-PL01-ESC11-061286Kraje partnerskie: Hiszpania, Włochy, Turcja, Gruzja
Liczba miejsc dla wolontariuszy: 5Okres realizacji: 31.05.2019 – 30.12.2020Kwota dofinansowania: 38 178,40 EUROrganizacja partnerska: Gminny Ośrodek Kultury w Miedźnej z/s w Woli